Balony Stacjonarne

Produkty czeskiego przemysłu - Ladislav Zaparka - Lotnictwo ultralekkie. Mikroloty, samoloty ultralekkie ULM i szybowce ULL. Reprezentujemy czołowych producentów czeskich. Motoszybowiec Banjo, Samba XXL, Allegro Rotax, balony reklamowe, balony stacjonarne i latające cygaro. Bramy pneumatyczne, namioty reklamowe, dmuchańce, modele przedmiotów, emaliowane tablice reklamowe, ekrany reklamowe. Także usługi szkoleniowe, giełda samolotów używanych i forum ULL.

Szczegóły strony www.lz.pl:

Podlinkuj stronę www.lz.pl:

Balony Stacjonarne

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny yahoo 62 Odwiedziny netsprint 3 Odwiedziny msnbot 4 Odwiedziny googlebot 88

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

 • Jak dobrać falownik »

  Z innych metod badania komutacji należy wymienić metodę oscylograficzną, która polega na oscylografowaniu napięcia indukowanego w zwoju przylegającym do zezwoju badanej maszyny. Z przebiegu tego napięcia (czyli w innej skali z przebiegu indukcji) w funkcji czasu komutacji można wyciągnąć wnioski odnośnie prawidłowości przebiegu komutacji. Transformator znajduje się w stanie jałowym. Najczęściej zasila się go obniżonym napięciem od strony górnej. Przy badaniu transformatorów trójfazowych napięcie zasilające powinno być możliwie symetryczne. Napięcie należy mierzyć na wszystkich fazach uzwojenia górnego i dolnego. W celu zmniejszenia błędu przy pomiarze napięcia należy w miarę możliwości unikać stosowania przekładników napięciowych. W koniecznym przypadku należy stosować woltomierze o zakresie pomiarowym rozszerzonym za pomocą oporników szeregowych. Odczytywanie woltomierzy powinno być jednoczesne. Aby błąd pomiaru nie przekroczył 0,5%, należy używać woltomierzy klasy 0,2. Ponadto zakres woltomierzy powinien być tak dobrany, aby wskazówki ich wychylały się możliwie blisko końca skali.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • soft start silnika »

  Fazomierz (miernik cos ę) użyty do wyznaczania grupy połączeń transformatorów powinien być fazomierzem cztero kwadrantowym, tzn. wskazówka jego powinna mieć możliwości obracania się w zakresie całego kąta pełnego. Uzwojenie napięciowe fazomierza jest włączone na napięcie międzyprzewodowe jednego uzwojenia, a jego uzwojenie prądowe przez rezystancję R jest włączone na odpowiednie napięcie międzyprzewodowe drugiego uzwojenia. Rezystancję R reguluje się tak, aby prąd płynący w cewce prądowej fazomierza był równy prądowi znamionowemu tej cewki. Prądy w cewce napięciowej i prądowej fazomierza są w fazie z odpowiednimi napięciami zasilającymi, czyli z odpowiednimi napięciami między przewodowymi uzwojeń transformatora Kąt wskazany przez fazomierz jest więc kątem pomiędzy odpowiednimi napięciami międzyprzewodowymi uzwojeń transformatora.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki iS7 »

  Podobnie można wyrazić zależności pomiędzy odpowiednimi napięciami dla wszystkich grup połączeń. Dla danej przekładni można obliczyć konkretne wartości liczbowe tych zależności i przez porównanie tych wartości z wartościami pomierzonymi można ustalić grupę połączeń . Metodę prądu stałego do wyznaczania grupy połączeń transformatora należy stosować wówczas, gdy z jakichkolwiek powodów nie można zastosować metody fazomierza lub woltomierza. Kolejno do każdej pary zacisków uzwojenia górnego (zaciski AB, AC, BC) załącza się źródło napięcia stałego o napięciu kilku woltów i o znanej biegunowości. W chwili zamknięcia wyłącznika w obwodzie źródła napięcia zaczyna płynąć prąd przez odpowiednie uzwojenia transformatora. Prąd ten wznieca strumień magnetyczny, indukujący napięcia w odpowiednich uzwojeniach górnych i dolnych transformatora.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis o naprawie falowników »

  Najważniejszym celem próby stanu jałowego jest wyznaczenie strat jałowych, prądu jałowego i współczynnika mocy w stanie jałowym przy napięciu znamionowym. Ponadto, w czasie tej próby można także wyznaczyć przekładnię, dokonać sprawdzenia izolacji zwojów i wykonać pomiar poziomu dźwięku,
  W czasie próby stanu jałowego uzwojenie wtórne transformatora jest otwarte, a napięcie jest doprowadzone do jego uzwojenia pierwotnego. Rozstrzygnięcie zagadnienia, które z uzwojeń (górne czy dolne) transformatora należy obrać za uzwojenie pierwotne, zależy od warunków istniejących w danym laboratorium pomiarowym. Na ogół w czasie takiej próby wygodnie jest zasilać transformator od strony dolnej, gdyż wtedy napięcia nie są zbyt wysokie a prądy zbyt małe, co ułatwia pomiar. Wartość napięcia zasilającego powinna być zmieniana w granicach od 0 do UN. Częstotliwość napięcia zasilającego powinna być możliwie równa częstotliwości znamionowej (najczęściej 50 Hz). Trójfazowe napięcie zasilające powinno być symetryczne. Kształt krzywej napięcia zasilającego powinien być sinusoidalny.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przemienniki Danfoss »

  Napięcie doprowadzone do transformatora w czasie tej próby powinno być co najmniej równe napięciu zwarciowemu, które dla małych transformatorów na niskie napięcie wynosi kilka procent napięcia znamionowego a dla transformatorów bardzo dużych na najwyższe napięcia — kilkanaście procent. Indukcja w rdzeniu w czasie próby zwarcia jest bardzo mała, w związku z czym można całkowicie pominąć straty w rdzeniu i prąd magnesujący. Pozwala to na pomiar prądu tylko po stronie zasilania. Oporami transformatora w stanie zwarcia są jego rezystancje i reaktancje rozproszeniowe. Są to opory stałe, dlatego prąd zwarciowy jest proporcjonalny do napięcia. Do wyznaczenia zależności prądu zwarciowego od napięcia wystarczy więc jeden pomiar. Przy pominięciu strat w rdzeniu można uważać, że cała moc zwarcia Pz jest równa stratom obciążeniowym Pobc proporcjonalnym do kwadratu prądu, a wobec liniowej zależności prądu od napięcia, proporcjonalnym do kwadratu napięcia. Widać stąd, że dla .uzyskania charakterystyki mocy zwarcia od napięcia wystarczy wykonać także tylko jeden pomiar.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dystrybucja falowników Omron »

  Straty obciążeniowe podstawowe nie ulegają zmianom ze zmianą częstotliwości.
  Odkształcenie krzywej napięcia od przebiegu sinusoidalnego powoduje niewielki wzrost napięcia zwarciowego i strat obciążeniowych. Widoczny wzrost tych wielkości ma jednak miejsce dopiero przy znacznych odkształceniach. Na ogół więc przy próbie zwarcia nie uwzględnia się wpływu odkształceń krzywej napięcia na wartości poszczególnych parametrów.
  Jeżeli napięcie zasilające w czasie próby zwarcia jest niesymetryczne, to i prądy są niesymetryczne. W takim przypadku należy do dalszych obliczeń przyjmować wartości średnie arytmetyczne z trzech napięć międzyprzewodowych i z trzech prądów przewodowych.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki »

  Celem próby nagrzewania transformatora jest wyznaczenie przyrostów temperatury poszczególnych części transformatora ponad temperaturę otoczenia lub medium chłodzącego przy obciążeniu znamionowym i normalnych warunkach chłodzenia. Zgodnie z określeniem podanym przez normy, obciążeniem znamionowym transformatora jest obciążenie prądem znamionowym wtórnym przy znamionowym napięciu pierwotnym znamionowej częstotliwości i przy połączeniu uzwojeń na stopniu znamionowym lub przy znamionowym położeniu uzwojeń ruchomych. Duże transformatory obciążone znamionowym prądem wtórnym mają także w uzwojeniu pierwotnym prąd znamionowy.
  Warunki chłodzenia transformatora, zgodnie z normami, uważa się za normalne, jeżeli:
  a) temperatura powietrza chłodzącego transformator suchy lub olejowy odpowiada następującym warunkom:
  — najwyższa temperatura nie przekracza +35°C,
  — najwyższa średnia dobowa temperatura nie przekracza +25°C
  — średnia roczna temperatura nie przekracza + 15°C,
  b) temperatura wody na wlocie do chłodnicy transformatora z chłodzeniem wodnym nie przekracza +25CC.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep z motoreduktorami »

  Sprawność znamionowa transformatora jest to sprawność transformatora przy obciążeniu znamionowym, współczynniku mocy równym 1, znamionowej wydajności urządzeń pomocniczych oraz przy temperaturze uzwojeń równej 75°C. Obciążeniem znamionowym transformatora jest obciążenie prądem znamionowym wtórnym przy znamionowych wartościach napięcia pierwotnego i częstotliwości oraz przy połączeniu uzwojeń na stopniu znamionowym lub przy znamionowym położeniu uzwojeń ruchomych.
  Próby izolacji transformatorów. Niezależnie od tych prób należy przy próbie typu poddać transformator próbie wytrzymałości elektrycznej napięciem udarowym. Polega ona na poddaniu transformatora działaniu udaru napięciowego o odpowiedniej wartości i odpowiednim kształcie. Podobnie wykonuje się próbę napięciem łączeniowym. Takie próby są wykonywane najczęściej w odpowiednio wyposażonych wysokonapięciowych laboratoriach instytutów naukowych.
  Kadź transformatora olejowego powinna być sprawdzona na szczelność, podciśnienie i nadciśnienie. Przed zmontowaniem transformatora sprawdza się szczelność kadzi przy użyciu nafty i kredy. W tym celu suszy się kadź transformatora i wszystkie szwy po zewnętrznej stronie — maluje roztworem kredy, a po wewnętrznej stronie — smaruje naftą. W przypadku nieszczelności nafta przechodzi przez szwy i na kredzie powstają tłuste plamy.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sterowniki silników »

  Szczelność kadzi sprawdza się także w taki sposób, że zmontowany transformator napełnia się olejem i po upływie 12 godzin sprawdza się, czy nie występują widoczne ślady oleju na zewnętrznych częściach transformatora.
  Straty dodatkowe w statorze przy biegu jałowym Pd01 oznaczają przede wszystkim straty pulsacyjne i powierzchniowe w zębach statora. Podobnie straty dodatkowe w rotorze przy biegu jałowym P402 oznaczają przede wszystkim straty pulsacyjne w zębach rotora. Straty dodatkowe przy biegu jałowym oznaczają więc przede wszystkim straty pulsacyjne i powierzchniowe w zębach statora i rotora. Zależą one od indukcji w zębach i prędkości obrotowej rotora. Przy stałej wartości napięcia i częstotliwości nie zależą one praktycznie od obciążenia silnika. Straty dodatkowe przy obciążeniu zawierają w sobie następujące straty:
  1) straty dodatkowe Pdl w częściach konstrukcyjnych maszyny i w uzwojeniu statora, wywołane strumieniami rozproszenia podstawowej częstotliwości,
  2) straty dodatkowe Pip (pulsacyjne i powierzchniowe) wywołane wyższymi harmonicznymi w wypadkowej krzywej napięcia indukowanego. Takie wyższe harmoniczne istnieją w krzywej napięcia magnetycznego statora i rotora na skutek uzębienia statora i rotora i odpowiednich parametrów uzwojenia.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Usługi automatyki »

  W celu dobrania odpowiedniego źródła napięcia zasilającego należy przed rozpoczęciem pomiaru oszacować w przybliżeniu prąd zwarciowy maszyny indukcyjnej. Wartość względna takiego prądu wynosi dla maszyn z rotorami fazowymi o prędkości powyżej 500 obr/min od 5 do 8, a o prędkości poniżej 500 obr/min od 3,5 do 5. Dla maszyn z rotorami jedno klatkowymi wartość prądu zwarciowego jest nieco mniejsza. W maszynach mających rotory z wypieraniem prądu wartość prądu zwarciowego wynosi od 3,5 do 4,5, a nawet mniej.
  Przy dużym prądzie, płynącym w czasie próby zwarcia przez uzwojenia silnika, temperatura uzwojeń rośnie bardzo szybko. W celu uzyskania w przybliżeniu niezmiennej temperatury w czasie całej próby zwarcia należy pomiar zacząć od największej wartości napięcia i kolejno przykładać coraz mniejsze wartości napięcia, odłączając napięcie po każdorazowym pomiarze celem umożliwienia częściowego ostygnięcia uzwojeń. Przy krótkim czasie tp trwania pomiaru można przyjąć w przybliżeniu adiabatyczny przebieg nagrzewania się uzwojeń i szacować przyrost temperatury uzwojeń wg zależności.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »