Balony Stacjonarne

Produkty czeskiego przemysłu - Ladislav Zaparka - Lotnictwo ultralekkie. Mikroloty, samoloty ultralekkie ULM i szybowce ULL. Reprezentujemy czołowych producentów czeskich. Motoszybowiec Banjo, Samba XXL, Allegro Rotax, balony reklamowe, balony stacjonarne i latające cygaro. Bramy pneumatyczne, namioty reklamowe, dmuchańce, modele przedmiotów, emaliowane tablice reklamowe, ekrany reklamowe. Także usługi szkoleniowe, giełda samolotów używanych i forum ULL.

Szczegóły strony www.lz.pl:

Podlinkuj stronę www.lz.pl:

Balony Stacjonarne

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny yahoo 62 Odwiedziny netsprint 3 Odwiedziny msnbot 4 Odwiedziny googlebot 88

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

 • Producent siłowników »

  Producent siłowników poza szeroką ofertą produktową pneumatyki siłowej oraz sprzętu i osprzętu pneumatycznego oferuje usługi dla przemysłu. W ofercie m.in.:
  1. Skuteczna i fachowa regeneracja siłowników pneumatycznych. Realizowana kompleksowo regeneracja siłowników pneumatycznych to wymiana i czyszczenie elementów siłownika. Całkowity czas regeneracji siłownika pneumatycznego nie przekracza 24 godzin !
  2. Rzetelny serwis kompresorów. Gruntowny serwis kompresorów z zastosowaniem markowych części zamiennych. Serwis kompresorów tłokowych, śrubowych, spiralnych czy przewoźnych.
  3. Specjalistyczny serwis pomp próżniowych. Serwis pomp próżniowych oraz ich regeneracja. Poprzez serwis pomp próżniowych wyróżniamy pompy próżniowe olejowe, bezolejowe oraz dmuchawy bocznokanałowe.

  Data dodania: 20 10 2011 · szczegóły wpisu »
 • Dobór falownika »

  Przez ustawienie przełącznika p na odpowiednim zaczepie można zmieniać przekładnię transformatora pomiarowego, np. w granicach 0,5 H-50. Z uwzględnieniem podziału napięcia na dzielniku, przy położeniu styku s w punkcie oznaczonym przez s, można wartość napięcia po stronie dolnej transformatora pomiarowego zmieniać przez regulację przełącznika p w granicach od 5-0,5 = 2,5 do 5-50 = 250 wartości przyłożonego napięcia 220 V. Zmieniając położenie przełącznika p oraz zmieniając napięcie na wyjściu dzielnika napięcia przez zmianę położenia styku s można w sposób ciągły zmieniać napięcie po stronie dolnej tego transformatora w stosunku przyłożonego napięcia 220 V, gdzie: p — odpowiednia liczba przy przełączniku za czepów transformatora pomiarowego, 5 — odpowiednia liczba przy styku s.
  Jeżeli kompensator jest w stanie równowagi, czyli przez górne uzwojenie transformatora pomiarowego nie płynie prąd, to wzór oznacza przekładnię transformatora badanego. Przy wartościach p zmienianych w granicach od 50 do 250 i wartościach j zmienianych w granicach od 80 do 120 można wyznaczyć przekładnie transformatorów w granicach od 2,08(3) do 312,5.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis o naprawie falowników »

  Najważniejszym celem próby stanu jałowego jest wyznaczenie strat jałowych, prądu jałowego i współczynnika mocy w stanie jałowym przy napięciu znamionowym. Ponadto, w czasie tej próby można także wyznaczyć przekładnię, dokonać sprawdzenia izolacji zwojów i wykonać pomiar poziomu dźwięku,
  W czasie próby stanu jałowego uzwojenie wtórne transformatora jest otwarte, a napięcie jest doprowadzone do jego uzwojenia pierwotnego. Rozstrzygnięcie zagadnienia, które z uzwojeń (górne czy dolne) transformatora należy obrać za uzwojenie pierwotne, zależy od warunków istniejących w danym laboratorium pomiarowym. Na ogół w czasie takiej próby wygodnie jest zasilać transformator od strony dolnej, gdyż wtedy napięcia nie są zbyt wysokie a prądy zbyt małe, co ułatwia pomiar. Wartość napięcia zasilającego powinna być zmieniana w granicach od 0 do UN. Częstotliwość napięcia zasilającego powinna być możliwie równa częstotliwości znamionowej (najczęściej 50 Hz). Trójfazowe napięcie zasilające powinno być symetryczne. Kształt krzywej napięcia zasilającego powinien być sinusoidalny.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Hitachi WJ200 »

  Przy wszystkich dokładnych pomiarach stanu jałowego albo przy pomiarach, przy których moc stracona w przyrządach pomiarowych stanowi znaczną część mocy jałowej transformatora (np. pomiar mocy jałowej przy zasilaniu transformatora stosunkowo niskim napięciem albo przy badaniu małego transformatora), należy moc jałową transformatora wyznaczyć jako różnicę mocy zmierzonej w stanie jałowym i mocy straconej w przyrządach pomiarowych.
  Do pomiaru mocy transformatora trójfazowego można zastosować układ trzech watomierzy. Cewka prądowa każdego z tych watomierzy jest włączona w przewód doprowadzający napięcie do danej fazy, a cewka napięciowa jest dołączona do zacisku tegoż przewodu fazowego i do punktu zerowego utworzonego przez końce cewek napięciowych watomierzy. Prąd w fazie umieszczonej na kolumnie środkowej jest mniejszy od prądów w pozostałych fazach na skutek krótszej drogi strumienia magnetycznego w tej kolumnie. Układ prądów jest więc układem niesymetrycznym. Na skutek tej asymetrii może się zdarzyć, że moc wskazywana przez jeden z watomierzy włączonych w fazy skrajne wskazuje moc ujemną.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przemienniki Danfoss »

  Napięcie doprowadzone do transformatora w czasie tej próby powinno być co najmniej równe napięciu zwarciowemu, które dla małych transformatorów na niskie napięcie wynosi kilka procent napięcia znamionowego a dla transformatorów bardzo dużych na najwyższe napięcia — kilkanaście procent. Indukcja w rdzeniu w czasie próby zwarcia jest bardzo mała, w związku z czym można całkowicie pominąć straty w rdzeniu i prąd magnesujący. Pozwala to na pomiar prądu tylko po stronie zasilania. Oporami transformatora w stanie zwarcia są jego rezystancje i reaktancje rozproszeniowe. Są to opory stałe, dlatego prąd zwarciowy jest proporcjonalny do napięcia. Do wyznaczenia zależności prądu zwarciowego od napięcia wystarczy więc jeden pomiar. Przy pominięciu strat w rdzeniu można uważać, że cała moc zwarcia Pz jest równa stratom obciążeniowym Pobc proporcjonalnym do kwadratu prądu, a wobec liniowej zależności prądu od napięcia, proporcjonalnym do kwadratu napięcia. Widać stąd, że dla .uzyskania charakterystyki mocy zwarcia od napięcia wystarczy wykonać także tylko jeden pomiar.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Grawerowanie »

  Wykreślenie krzywej nagrzewania wymaga utrzymania stałych strat w czasie całej próby nagrzewania. Z powodu dużej stałej czasowej próba taka jest bardzo długotrwała. Dlatego często skraca się ją przez podgrzewanie w początkowym okresie stratami odpowiednio zwiększonymi. Wykreślenie krzywej nagrzewania jest w takim przypadku niemożliwe. Próbę przerywa się, gdy przyrost temperatury nie przekracza 1 K na godzinę. Za ustalony przyrost temperatury uważa się przyrost końcowy otrzymany z ostatniego pomiaru, zwiększony o tyle stopni, ile wynosi stała czasowa transformatora wyrażona w godzinach. Jeżeli jest wykreślona krzywa nagrzewania, to można wyznaczyć stałą czasową. Jest to mianowicie czas (w godzinach), po upływie którego przyrost temperatury oleju osiąga wartość równą 0,63 wartości przyrostu ustalonego.
  Przy badaniu transformatorów często zachodzi potrzeba przeliczania wyników do innych temperatur niż te, które występowały w czasie badania. Ze zmianą temperatury zmieniają się straty obciążeniowe, a więc zmieniają się także odpowiednie przyrosty temperatury uzwojenia i oleju.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis falowników »

  Próba nagrzewania metodą bezpośredniego obciążenia może być w laboratorium wykonana tylko w odniesieniu do transformatorów małej mocy, gdyż tylko takie transformatory można w laboratorium obciążyć odbiornikiem, który jest w stanic pobrać moc znamionową transformatora. Transformator zasila się napięciem znamionowym i obciąża się prądem znamionowym. Tak zdefiniowane obciążenie transformatora ma pewną dowolność, gdyż nic nie mówi o współczynniku mocy, mającym wpływ na spadek napięcia, a więc na wartość indukcji i strat w rdzeniu. Próbę prowadzi się aż do ustalenia się temperatur. Przeliczanie wyników do odpowiedniej temperatury czynnika chłodzącego przeprowadza się analogicznie jak w przypadku próby nagrzewania metoda zwarcia.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Usługi automatyki »

  W celu dobrania odpowiedniego źródła napięcia zasilającego należy przed rozpoczęciem pomiaru oszacować w przybliżeniu prąd zwarciowy maszyny indukcyjnej. Wartość względna takiego prądu wynosi dla maszyn z rotorami fazowymi o prędkości powyżej 500 obr/min od 5 do 8, a o prędkości poniżej 500 obr/min od 3,5 do 5. Dla maszyn z rotorami jedno klatkowymi wartość prądu zwarciowego jest nieco mniejsza. W maszynach mających rotory z wypieraniem prądu wartość prądu zwarciowego wynosi od 3,5 do 4,5, a nawet mniej.
  Przy dużym prądzie, płynącym w czasie próby zwarcia przez uzwojenia silnika, temperatura uzwojeń rośnie bardzo szybko. W celu uzyskania w przybliżeniu niezmiennej temperatury w czasie całej próby zwarcia należy pomiar zacząć od największej wartości napięcia i kolejno przykładać coraz mniejsze wartości napięcia, odłączając napięcie po każdorazowym pomiarze celem umożliwienia częściowego ostygnięcia uzwojeń. Przy krótkim czasie tp trwania pomiaru można przyjąć w przybliżeniu adiabatyczny przebieg nagrzewania się uzwojeń i szacować przyrost temperatury uzwojeń wg zależności.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • reduktory »

  Uzwojenie statora silnika jedno klatkowego zasila się znacznie obniżonym napięciem o częstotliwości znamionowej a rotor obraca się bardzo wolno ręcznie. Przy nieuszkodzonym uzwojeniu rotora to powolne obracanie nie ma wpływu na wskazania amperomierzy włączonych w obwód statora. Jeśli natomiast są przerwy w jednym hib kilku prętach rotora, lub w pierścieniach zwierających te pręty, to wskazania amperomierzy włączonych w poszczególne fazy statora dają kolejne odchylenia. Podobna próba przeprowadzona z silnikiem dwu klatkowym daje wskazówki tylko co do stanu klatki zewnętrznej, rozruchowej. W celu sprawdzenia stanu uzwojenia klatki wewnętrznej, czyli klatki pracy, należy próbę taką przeprowadzić przy częstotliwości napięcia zasilającego równej 3 + 5 Hz. Całość uzwojenia rotora klatkowego można także sprawdzić pod obciążeniem. Wtedy, w przypadku uszkodzenia klatki, występuje kołysanie się wskazań amperomierzy w takt podwójnej wartości poślizgu.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Motoreduktor CHC »

  Wyznaczanie charakterystyk obciążenia metodą bezpośredniego obciążenia
  Wyznaczanie charakterystyk obciążenia powinno być dokonane dla maszyny nagrzanej a więc bezpośrednio po próbie nagrzewania metodą obciążenia bezpośredniego. Badany silnik pracuje w układzie takim, jak przy próbie nagrzewania metodą bezpośredniego obciążenia. Napięcie zasilające powinno mieć wartość znamionową i częstotliwość znamionową. Mierzy się moc P, pobraną przez silnik, prąd statora It i poślizg s. Obciążenie silnika zmienia sic w granicach od ok. 1,2PN do zera.
  Charakterystyki obciążenia za pomocą wykresu pracy wolno jest wyznaczać przy badaniu silników o mocach większych od 100 kW, jeśli brak jest odpowiednich urządzeń obciążających i zasilających potrzebnych do zdjęcia tych charakterystyk metodą obciążenia bezpośredniego.
  Wykres pracy silnika klatkowego z wypieraniem prądu
  Do kategorii silników klatkowych z wypieraniem prądu są zaliczane silniki jedno klatkowe o wysokości prętów wirnika z miedzi większej od 10 mm lub z aluminium większej od 16 mm oraz silniki dwu klatkowe.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »