Balony Stacjonarne

Produkty czeskiego przemysłu - Ladislav Zaparka - Lotnictwo ultralekkie. Mikroloty, samoloty ultralekkie ULM i szybowce ULL. Reprezentujemy czołowych producentów czeskich. Motoszybowiec Banjo, Samba XXL, Allegro Rotax, balony reklamowe, balony stacjonarne i latające cygaro. Bramy pneumatyczne, namioty reklamowe, dmuchańce, modele przedmiotów, emaliowane tablice reklamowe, ekrany reklamowe. Także usługi szkoleniowe, giełda samolotów używanych i forum ULL.

Szczegóły strony www.lz.pl:

Podlinkuj stronę www.lz.pl:

Balony Stacjonarne

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny yahoo 87 Odwiedziny netsprint 3 Odwiedziny msnbot 4 Odwiedziny googlebot 91

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

 • Dobór falownika »

  Przez ustawienie przełącznika p na odpowiednim zaczepie można zmieniać przekładnię transformatora pomiarowego, np. w granicach 0,5 H-50. Z uwzględnieniem podziału napięcia na dzielniku, przy położeniu styku s w punkcie oznaczonym przez s, można wartość napięcia po stronie dolnej transformatora pomiarowego zmieniać przez regulację przełącznika p w granicach od 5-0,5 = 2,5 do 5-50 = 250 wartości przyłożonego napięcia 220 V. Zmieniając położenie przełącznika p oraz zmieniając napięcie na wyjściu dzielnika napięcia przez zmianę położenia styku s można w sposób ciągły zmieniać napięcie po stronie dolnej tego transformatora w stosunku przyłożonego napięcia 220 V, gdzie: p ? odpowiednia liczba przy przełączniku za czepów transformatora pomiarowego, 5 ? odpowiednia liczba przy styku s.
  Jeżeli kompensator jest w stanie równowagi, czyli przez górne uzwojenie transformatora pomiarowego nie płynie prąd, to wzór oznacza przekładnię transformatora badanego. Przy wartościach p zmienianych w granicach od 50 do 250 i wartościach j zmienianych w granicach od 80 do 120 można wyznaczyć przekładnie transformatorów w granicach od 2,08(3) do 312,5.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dobierz falownik »

  Do tego celu uzwojenie połączone w gwiazdę musi mieć wyprowadzony punkt zerowy. Jeżeli uzwojenie połączone w gwiazdę nie ma wyprowadzonego punktu zerowego, to można operować tylko napięciami międzyprzewodowymi. Dlatego w tym przypadku można bez dodatkowego wyprowadzenia punktu zerowego wyznaczyć przekładnię za pomocą kompensatora tylko wtedy, gdy obydwa uzwojenia są połączone w gwiazdę. W transformatorach mających uzwojenie połączone w zygzak, napięcie fazowe zygzaka jest napięciem wypadkowym dwóch połówek osadzonych na różnych słupach, a ponadto jest ono obrócone o odpowiedni kąt w stosunku do napięcia fazowego gwiazdy. W celu uzyskania współ fazowości napięć takiego transformatora należy go po stronie górnej zasilać międzyprzewodowo, a do kompensatora doprowadzić napięcie fazowe z zachowaniem następującej odpowiedniości końcówek:

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dystrybucja falowników Omron »

  Straty obciążeniowe podstawowe nie ulegają zmianom ze zmianą częstotliwości.
  Odkształcenie krzywej napięcia od przebiegu sinusoidalnego powoduje niewielki wzrost napięcia zwarciowego i strat obciążeniowych. Widoczny wzrost tych wielkości ma jednak miejsce dopiero przy znacznych odkształceniach. Na ogół więc przy próbie zwarcia nie uwzględnia się wpływu odkształceń krzywej napięcia na wartości poszczególnych parametrów.
  Jeżeli napięcie zasilające w czasie próby zwarcia jest niesymetryczne, to i prądy są niesymetryczne. W takim przypadku należy do dalszych obliczeń przyjmować wartości średnie arytmetyczne z trzech napięć międzyprzewodowych i z trzech prądów przewodowych.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • opisy samoprzylepne »

  Dopuszczalne przyrosty temperatury poszczególnych części transformatora są określone dla przypadku jego pracy na znamionowym stopniu połączeń. Przy najniekorzystniejszym, z punktu widzenia cieplnego, stopniu połączeń normy przewidują odpowiednie zwiększenie dopuszczalnych przyrostów temperatur. Próba nagrzewania powinna być więc przeprowadzona przy pracy transformatora na znamionowym stopniu połączeń. Próbę nagrzewania przy pracy na nie znamionowym stopniu połączeń należy wykonywać w przypadku, kiedy z poprzednio przeprowadzonej próby wynika możliwość przekroczenia dopuszczalnych przyrostów temperatury na tych stopniach połączeń.
  Próbę nagrzewania można wykonać albo metodą bezpośredniego obciążenia, albo metodami zastępczymi, z których najczęściej stosowanymi są: metoda zwarcia, metoda źródła dodatkowego i metoda pracy zwrotnej.
  W czasie trwania próby nagrzewania powinny być mierzone temperatury medium chłodzącego i temperatury poszczególnych części transformatora.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Grawerowanie laserowe »

  W transformatorach olejowych ciepło wydzielone w uzwojeniach i rdzeniu jest odprowadzone przez olej do ścianek kadzi, która przy chłodzeniu powietrznym przekazuje je do otaczającego powietrza. Jeśli nie ma wymuszonego obiegu oleju, to istnieje tylko samoistna cyrkulacja oleju na skutek różnic temperatury. Wtedy ustala się pewien rozkład temperatury oleju 9? na wysokości kadzi transformatora i pewien rozkład przyrostu temperatury oleju ponad temperaturę medium chłodzącego.
  W czasie badania transformatora mierzy się zwykle temperaturę oleju w najgorętszej warstwie. Pomiar taki powinien być wykonany za pomocą dokładnych czujników umieszczonych bezpośrednio w oleju na głębokości 5-15 cm od górnej pokrywy kadzi. Najczęściej pomiar ten bywa wykonywany za pomocą termometru umieszczonego w wypełnionej olejem kieszeni termometrycznej w górnej pokrywie. Tak wyznaczona temperatura jest niższa od maksymalnej temperatury oleju o około 10% i jest w przybliżeniu równa temperaturze ścianki kadzi w górnej części. Kształt krzywej 0O = f (x), oznaczającej rozkład przyrostu Q0 na wysokości ścianki, zależy od wielu czynników, jak np. rodzaju medium wymiany ciepła (oleju), wartości przyrostu temperatury 0O a przede wszystkim od sposobu usytuowania źródła ciepła (uzwojenie transformatora) w stosunku do kadzi. Do wyznaczenia wartości średniej przyrostu temperatury oleju 0BS ponad temperaturę powietrza, potrzebnej do wyznaczenia odpowiednich przyrostów temperatury uzwojenia.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dystrybutor falowników »

  Transformatory pracują ze znamionową przekładnią, a przyczyną wymuszającą przepływ prądów wyrównawczych jest źródło dodatkowego napięcia, jakim jest uzwojenie wtórne transformatora pomocniczego Tp, którego uzwojenie pierwotne jest zasilane napięciem regulowanym np. przez regulator indukcyjny lub generator o regulowanym prądzie wzbudzenia. W takim układzie, przy znamionowym napięciu, na uzwojeniach dołączonych do sieci indukcje są w przybliżeniu znamionowe i straty w rdzeniu są praktycznie równe stratom znamionowym. Wartość prądu przepływającego między uzwojeniami transformatorów może być regulowana w sposób ciągły. Na skutek różnych wartości prądów magnesujących prądy w uzwojeniach dołączonych do sieci są różne. Należy tak uregulować napięcie transformatora pomocniczego Tp, aby sumaryczne straty obciążeniowe (w obu uzwojeniach) transformatora badanego były równe stratom obciążeniowym przy prądach znamionowych. Przeliczenie temperatur i przyrostów temperatury do danej temperatury medium chłodzącego wykonuje się analogicznie jak w przypadku próby nagrzewania metodą zwarcia.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • reduktor ślimakowy kątowy »

  W jednym z nich, źródłem napięcia jest wydzielony generator o dużym momencie bezwładności, napędzany silnikiem indukcyjnym. W chwili zwarcia wyłącza się zasilanie silnika napędowego a energia w czasie trwania zwarcia jest czerpana z energii kinetycznej, nagromadzonej w masach wirujących generatora. Przy takim rozwiązaniu łatwo jest uzyskać żądaną wartość napięcia przed zwarciem przez odpowiednią regulację generatora. Trudno jest jednak utrzymać niezmienną wartość napięcia w czasie trwania zwarcia.
  W drugim typie zwarciowni transformator badany zasila się napięciem z sieci. Odpowiednio duża sieć zasilająca może zapewnić napięcie praktycznie niezmienne w czasie zwarcia, ale istnieją trudności doregulowania napięcia do żądanej wartości. Sieć zasilająca powinna być odpowiednio sztywna, czyli powinna mieć odpowiednio duże moce zwarcia.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Usługi automatyki »

  W celu dobrania odpowiedniego źródła napięcia zasilającego należy przed rozpoczęciem pomiaru oszacować w przybliżeniu prąd zwarciowy maszyny indukcyjnej. Wartość względna takiego prądu wynosi dla maszyn z rotorami fazowymi o prędkości powyżej 500 obr/min od 5 do 8, a o prędkości poniżej 500 obr/min od 3,5 do 5. Dla maszyn z rotorami jedno klatkowymi wartość prądu zwarciowego jest nieco mniejsza. W maszynach mających rotory z wypieraniem prądu wartość prądu zwarciowego wynosi od 3,5 do 4,5, a nawet mniej.
  Przy dużym prądzie, płynącym w czasie próby zwarcia przez uzwojenia silnika, temperatura uzwojeń rośnie bardzo szybko. W celu uzyskania w przybliżeniu niezmiennej temperatury w czasie całej próby zwarcia należy pomiar zacząć od największej wartości napięcia i kolejno przykładać coraz mniejsze wartości napięcia, odłączając napięcie po każdorazowym pomiarze celem umożliwienia częściowego ostygnięcia uzwojeń. Przy krótkim czasie tp trwania pomiaru można przyjąć w przybliżeniu adiabatyczny przebieg nagrzewania się uzwojeń i szacować przyrost temperatury uzwojeń wg zależności.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • reduktor »

  Zgodnie ze WZOJ m straty dodatkowe obciążeniowe składają się ze strat w częściach konstrukcyjnych maszyny i w uzwojeniu statora, wywołanych strumieniami rozproszenia podstawowej częstotliwości oraz ze strat (pulsacyjnych i powierzchniowych), wywołanych wyższymi harmonicznymi w wypadkowej krzywej napięcia magnetycznego. Przy pomiarze tych strat należy stworzyć takie warunki, w których strumień podstawowy jest bardzo mały i straty nim wywołane można pominąć.
  Jednym ze sposobów pomiaru strat dodatkowych obciążeniowych jest sposób hamulca elektromagnetycznego. Badana maszyna indukcyjna pracuje w zakresie pracy hamulcowej i napędzana jest cechowanym silnikiem w kierunku przeciwnym do kierunku wirowania pola z prędkością synchroniczną, czyli z poślizgiem s ? 2. Maszyna badana zasilana jest napięciem obniżonym tak, aby prąd miał wartość znamionową.
  Moc pobrana przez maszynę badaną dzieli się na:
  1) moc Pt przeniesioną na rotor,
  2) straty w uzwojeniu statora,
  3) straty w rdzeniu PFe od strumienia głównego podstawowej częstotliwości (w tych warunkach pomijalnie małe),
  4) straty dodatkowe w uzwojeniu statora i w konstrukcyjnych częściach maszyny wywołane strumieniami rozproszenia podstawowej częstotliwości.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Silnik do karuzeli »

  Jeżeli maszyną obciążającą jest maszyna komutatorowa prądu przemiennego (z regulowaną prędkością obrotową), to może ona oddawać moc bezpośrednio do sieci prądu przemiennego. Wskazane jest jednak zastosowanie takiej metody, która pozwala na ciągły pomiar temperatury bez potrzeby odłączania napięcia od badanego silnika. Przed rozpoczęciem próby nagrzewania należy zmierzyć temperatury poszczególnych elementów maszyny w stanie zimnym oraz temperatury otoczenia. Temperaturę uzwojeń maszyn o długości nie przekraczającej 1 m można mierzyć metodą oporową. Temperatura uzwojeń maszyn dłuższych powinna być wyznaczona za pomocą odpowiednich wskaźników wbudowanych. Jeżeli temperaturę uzwojeń wyznacza się metodą oporową przy odłączonym napięciu przemiennym, to w odstępach mniej więcej godzinnych należy zatrzymać badany silnik przez odłączenie napięcia, dołączyć układ pomiarowy zasilany prądem stałym, szybko wykonać pomiar rezystancji i ponownie uruchomić badany silnik. Jeżeli przerwa od chwili odłączenia napięcia przemiennego do chwili pomiaru rezystancji trwa dłużej niż 30 sekund, to należy zdjąć odcinek krzywej stygnięcia i temperaturę w chwili odłączenia napięcia przemiennego należy wyznaczyć przez ekstrapolację krzywej stygnięcia.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »