Balony Stacjonarne

Produkty czeskiego przemysłu - Ladislav Zaparka - Lotnictwo ultralekkie. Mikroloty, samoloty ultralekkie ULM i szybowce ULL. Reprezentujemy czołowych producentów czeskich. Motoszybowiec Banjo, Samba XXL, Allegro Rotax, balony reklamowe, balony stacjonarne i latające cygaro. Bramy pneumatyczne, namioty reklamowe, dmuchańce, modele przedmiotów, emaliowane tablice reklamowe, ekrany reklamowe. Także usługi szkoleniowe, giełda samolotów używanych i forum ULL.

Szczegóły strony www.lz.pl:

Podlinkuj stronę www.lz.pl:

Balony Stacjonarne

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny yahoo 76 Odwiedziny netsprint 3 Odwiedziny msnbot 4 Odwiedziny googlebot 88

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

 • Dolnopłuki »

  Plastmetix: ocynk, kształtki ocynkowane, zawory kulowe, filtry do wody, kratki ściekowe, kształtki kanalizacyjne i kratki wentylacyjne. Drenaż, rura drenarska, otuliny, system zgrzewany, pp, system skręcany, pex. Zakład produkcyjny tworzyw sztucznych zaprasza po rury kanalizacyjne, wywiewki, kratki wentylacyjne. Producent oferuje kolanka, kształtki kanalizacyjne, wywiewki, syfony, rury, kratki wentylacyjne. Zapraszamy po kształtki ocynkowane i kratki ściekowe. Kanalizacja wewnętrzna i kanalizacja zewnętrzna, system pvc, system CPVc. Akcesoria PP, dolnopłuki, akcesoria Pvc, system skręcany PEX. Rynny, deski sedesowe, syfony, wywietrzniki i system drenarski.

  Data dodania: 19 10 2010 · szczegóły wpisu »
 • Dobierz falownik »

  Do tego celu uzwojenie połączone w gwiazdę musi mieć wyprowadzony punkt zerowy. Jeżeli uzwojenie połączone w gwiazdę nie ma wyprowadzonego punktu zerowego, to można operować tylko napięciami międzyprzewodowymi. Dlatego w tym przypadku można bez dodatkowego wyprowadzenia punktu zerowego wyznaczyć przekładnię za pomocą kompensatora tylko wtedy, gdy obydwa uzwojenia są połączone w gwiazdę. W transformatorach mających uzwojenie połączone w zygzak, napięcie fazowe zygzaka jest napięciem wypadkowym dwóch połówek osadzonych na różnych słupach, a ponadto jest ono obrócone o odpowiedni kąt w stosunku do napięcia fazowego gwiazdy. W celu uzyskania współ fazowości napięć takiego transformatora należy go po stronie górnej zasilać międzyprzewodowo, a do kompensatora doprowadzić napięcie fazowe z zachowaniem następującej odpowiedniości końcówek:

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki iS7 »

  Podobnie można wyrazić zależności pomiędzy odpowiednimi napięciami dla wszystkich grup połączeń. Dla danej przekładni można obliczyć konkretne wartości liczbowe tych zależności i przez porównanie tych wartości z wartościami pomierzonymi można ustalić grupę połączeń . Metodę prądu stałego do wyznaczania grupy połączeń transformatora należy stosować wówczas, gdy z jakichkolwiek powodów nie można zastosować metody fazomierza lub woltomierza. Kolejno do każdej pary zacisków uzwojenia górnego (zaciski AB, AC, BC) załącza się źródło napięcia stałego o napięciu kilku woltów i o znanej biegunowości. W chwili zamknięcia wyłącznika w obwodzie źródła napięcia zaczyna płynąć prąd przez odpowiednie uzwojenia transformatora. Prąd ten wznieca strumień magnetyczny, indukujący napięcia w odpowiednich uzwojeniach górnych i dolnych transformatora.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Vacon 20 »

  Sprawdzenie grupy połączeń wykonuje się w sposób następujący. Źródło napięcia stałego przyłącza się kolejno do następujących zacisków: biegun ( + ) do zacisku A, biegun (?) do zacisku B, następnie biegun (+) do zacisku A, biegun (-) do zacisku C i wreszcie biegun (+) do zacisku B, biegun (-) do zacisku C. Dla każdego przypadku załączenia źródła wyznacza się w chwili zamykania wyłącznika po stronie prądu stałego kierunek wychylenia czułego woltomierza spolaryzowanego, dołączonego kolejno zaciskiem (+) do zacisku (a) transformatora i zaciskiem (?) do zacisku (b) transformatora, następnie zaciskiem (+) do zacisku a i zaciskiem (?) do zacisku c i wreszcie zaciskiem (+) do zacisku b i zaciskiem (?) do zacisku c. Wychylenie w prawo oznacza się przez (+), zaś wychylenie w lewo przez (?).
  Sprawdzenie przesunięcia godzinowego można także przeprowadzić przy przerywaniu prądu stałego po stronie górnej. Wtedy kierunki wychyleń woltomierza są przeciwne do podanych w tabl. Ponadto, przy przerywaniu prądu stałego zmiany strumienia mogą być znacznie szybsze niż przy zamykaniu, więc wskazania woltomierza mogą być znacznie większe.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Hitachi WJ200 »

  Przy wszystkich dokładnych pomiarach stanu jałowego albo przy pomiarach, przy których moc stracona w przyrządach pomiarowych stanowi znaczną część mocy jałowej transformatora (np. pomiar mocy jałowej przy zasilaniu transformatora stosunkowo niskim napięciem albo przy badaniu małego transformatora), należy moc jałową transformatora wyznaczyć jako różnicę mocy zmierzonej w stanie jałowym i mocy straconej w przyrządach pomiarowych.
  Do pomiaru mocy transformatora trójfazowego można zastosować układ trzech watomierzy. Cewka prądowa każdego z tych watomierzy jest włączona w przewód doprowadzający napięcie do danej fazy, a cewka napięciowa jest dołączona do zacisku tegoż przewodu fazowego i do punktu zerowego utworzonego przez końce cewek napięciowych watomierzy. Prąd w fazie umieszczonej na kolumnie środkowej jest mniejszy od prądów w pozostałych fazach na skutek krótszej drogi strumienia magnetycznego w tej kolumnie. Układ prądów jest więc układem niesymetrycznym. Na skutek tej asymetrii może się zdarzyć, że moc wskazywana przez jeden z watomierzy włączonych w fazy skrajne wskazuje moc ujemną.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dystrybucja falowników Omron »

  Straty obciążeniowe podstawowe nie ulegają zmianom ze zmianą częstotliwości.
  Odkształcenie krzywej napięcia od przebiegu sinusoidalnego powoduje niewielki wzrost napięcia zwarciowego i strat obciążeniowych. Widoczny wzrost tych wielkości ma jednak miejsce dopiero przy znacznych odkształceniach. Na ogół więc przy próbie zwarcia nie uwzględnia się wpływu odkształceń krzywej napięcia na wartości poszczególnych parametrów.
  Jeżeli napięcie zasilające w czasie próby zwarcia jest niesymetryczne, to i prądy są niesymetryczne. W takim przypadku należy do dalszych obliczeń przyjmować wartości średnie arytmetyczne z trzech napięć międzyprzewodowych i z trzech prądów przewodowych.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Grawerowanie laserowe »

  W transformatorach olejowych ciepło wydzielone w uzwojeniach i rdzeniu jest odprowadzone przez olej do ścianek kadzi, która przy chłodzeniu powietrznym przekazuje je do otaczającego powietrza. Jeśli nie ma wymuszonego obiegu oleju, to istnieje tylko samoistna cyrkulacja oleju na skutek różnic temperatury. Wtedy ustala się pewien rozkład temperatury oleju 9? na wysokości kadzi transformatora i pewien rozkład przyrostu temperatury oleju ponad temperaturę medium chłodzącego.
  W czasie badania transformatora mierzy się zwykle temperaturę oleju w najgorętszej warstwie. Pomiar taki powinien być wykonany za pomocą dokładnych czujników umieszczonych bezpośrednio w oleju na głębokości 5-15 cm od górnej pokrywy kadzi. Najczęściej pomiar ten bywa wykonywany za pomocą termometru umieszczonego w wypełnionej olejem kieszeni termometrycznej w górnej pokrywie. Tak wyznaczona temperatura jest niższa od maksymalnej temperatury oleju o około 10% i jest w przybliżeniu równa temperaturze ścianki kadzi w górnej części. Kształt krzywej 0O = f (x), oznaczającej rozkład przyrostu Q0 na wysokości ścianki, zależy od wielu czynników, jak np. rodzaju medium wymiany ciepła (oleju), wartości przyrostu temperatury 0O a przede wszystkim od sposobu usytuowania źródła ciepła (uzwojenie transformatora) w stosunku do kadzi. Do wyznaczenia wartości średniej przyrostu temperatury oleju 0BS ponad temperaturę powietrza, potrzebnej do wyznaczenia odpowiednich przyrostów temperatury uzwojenia.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Grawerowanie »

  Wykreślenie krzywej nagrzewania wymaga utrzymania stałych strat w czasie całej próby nagrzewania. Z powodu dużej stałej czasowej próba taka jest bardzo długotrwała. Dlatego często skraca się ją przez podgrzewanie w początkowym okresie stratami odpowiednio zwiększonymi. Wykreślenie krzywej nagrzewania jest w takim przypadku niemożliwe. Próbę przerywa się, gdy przyrost temperatury nie przekracza 1 K na godzinę. Za ustalony przyrost temperatury uważa się przyrost końcowy otrzymany z ostatniego pomiaru, zwiększony o tyle stopni, ile wynosi stała czasowa transformatora wyrażona w godzinach. Jeżeli jest wykreślona krzywa nagrzewania, to można wyznaczyć stałą czasową. Jest to mianowicie czas (w godzinach), po upływie którego przyrost temperatury oleju osiąga wartość równą 0,63 wartości przyrostu ustalonego.
  Przy badaniu transformatorów często zachodzi potrzeba przeliczania wyników do innych temperatur niż te, które występowały w czasie badania. Ze zmianą temperatury zmieniają się straty obciążeniowe, a więc zmieniają się także odpowiednie przyrosty temperatury uzwojenia i oleju.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Usługi automatyki »

  W celu dobrania odpowiedniego źródła napięcia zasilającego należy przed rozpoczęciem pomiaru oszacować w przybliżeniu prąd zwarciowy maszyny indukcyjnej. Wartość względna takiego prądu wynosi dla maszyn z rotorami fazowymi o prędkości powyżej 500 obr/min od 5 do 8, a o prędkości poniżej 500 obr/min od 3,5 do 5. Dla maszyn z rotorami jedno klatkowymi wartość prądu zwarciowego jest nieco mniejsza. W maszynach mających rotory z wypieraniem prądu wartość prądu zwarciowego wynosi od 3,5 do 4,5, a nawet mniej.
  Przy dużym prądzie, płynącym w czasie próby zwarcia przez uzwojenia silnika, temperatura uzwojeń rośnie bardzo szybko. W celu uzyskania w przybliżeniu niezmiennej temperatury w czasie całej próby zwarcia należy pomiar zacząć od największej wartości napięcia i kolejno przykładać coraz mniejsze wartości napięcia, odłączając napięcie po każdorazowym pomiarze celem umożliwienia częściowego ostygnięcia uzwojeń. Przy krótkim czasie tp trwania pomiaru można przyjąć w przybliżeniu adiabatyczny przebieg nagrzewania się uzwojeń i szacować przyrost temperatury uzwojeń wg zależności.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Regulacja częstotliwości »

  Przy różnych położeniach rotora względem statora zmienia się przewodność magnetyczna strefy zębowej, a w związku z tym zmienia się wartość reaktancji zwarciowej i innych wielkości charakteryzujących stan zwarcia. Dlatego przed przystąpieniem do właściwego pomiaru 'należy do badanej maszyny doprowadzić napięcie o wartości równej ok. 10% napięcia znamionowego i obracając powoli rotor obserwować wskazania przyrządów. Rotor należy następnie zahamować w takim położeniu, w którym wskazania przyrządów pomiarowych uzyskują wartości średnie, co odpowiada średnim parametrom zwarcia.
  Początkowy moment rozruchowy silników indukcyjnych o mocach większych od 100 kW może być wyznaczony drogą obliczeniową. Natomiast moment początkowy silników o mocach mniejszych powinien być wyznaczony drogą bezpośredniego pomiaru. Moment początkowy (przy nieruchomym rotorze). Wartość momentu początkowego także zależy od położenia rotora względem statora. Dlatego przy powolnym obracaniu rotora należy wyszukać takie dwa najbliższe siebie położenia, w których moment początkowy jest największy i najmniejszy. Przy każdej wartości przyłożonego napięcia należy zmierzyć moment początkowy w takich dwóch położeniach i do dalszych obliczeń przyjąć wartość średnią.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »