Balony Stacjonarne

Produkty czeskiego przemysłu - Ladislav Zaparka - Lotnictwo ultralekkie. Mikroloty, samoloty ultralekkie ULM i szybowce ULL. Reprezentujemy czołowych producentów czeskich. Motoszybowiec Banjo, Samba XXL, Allegro Rotax, balony reklamowe, balony stacjonarne i latające cygaro. Bramy pneumatyczne, namioty reklamowe, dmuchańce, modele przedmiotów, emaliowane tablice reklamowe, ekrany reklamowe. Także usługi szkoleniowe, giełda samolotów używanych i forum ULL.

Szczegóły strony www.lz.pl:

Podlinkuj stronę www.lz.pl:

Balony Stacjonarne

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny yahoo 62 Odwiedziny netsprint 3 Odwiedziny msnbot 4 Odwiedziny googlebot 88

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

 • Staron »

  Armet Katowice - w ofercie szczeliwa, uszczelnienia, tworzywa sztuczne i tworzywa konstrukcyjne. Plexi, poliwęglan, ertalon, tekstolit, bakielit i poliuretan. Także kurtyny paskowe i kurtyny PVC, pasy PCW, staron, filc. Węże gumowe, polietylen, polipropylen, okładziny hamulcowe, poliwęglan komorowy, lity, poliamid, nylatron, turbax. PTFE, lamele, przegrody pcv, kurtyny pasowe, kurtyny pcw, pasy pcv, uszczelnienia techniczne i szczeliwa plecione.

  Data dodania: 19 07 2010 · szczegóły wpisu »
 • soft start silnika »

  Fazomierz (miernik cos ę) użyty do wyznaczania grupy połączeń transformatorów powinien być fazomierzem cztero kwadrantowym, tzn. wskazówka jego powinna mieć możliwości obracania się w zakresie całego kąta pełnego. Uzwojenie napięciowe fazomierza jest włączone na napięcie międzyprzewodowe jednego uzwojenia, a jego uzwojenie prądowe przez rezystancję R jest włączone na odpowiednie napięcie międzyprzewodowe drugiego uzwojenia. Rezystancję R reguluje się tak, aby prąd płynący w cewce prądowej fazomierza był równy prądowi znamionowemu tej cewki. Prądy w cewce napięciowej i prądowej fazomierza są w fazie z odpowiednimi napięciami zasilającymi, czyli z odpowiednimi napięciami między przewodowymi uzwojeń transformatora Kąt wskazany przez fazomierz jest więc kątem pomiędzy odpowiednimi napięciami międzyprzewodowymi uzwojeń transformatora.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Vacon 20 »

  Sprawdzenie grupy połączeń wykonuje się w sposób następujący. Źródło napięcia stałego przyłącza się kolejno do następujących zacisków: biegun ( + ) do zacisku A, biegun (—) do zacisku B, następnie biegun (+) do zacisku A, biegun (-) do zacisku C i wreszcie biegun (+) do zacisku B, biegun (-) do zacisku C. Dla każdego przypadku załączenia źródła wyznacza się w chwili zamykania wyłącznika po stronie prądu stałego kierunek wychylenia czułego woltomierza spolaryzowanego, dołączonego kolejno zaciskiem (+) do zacisku (a) transformatora i zaciskiem (—) do zacisku (b) transformatora, następnie zaciskiem (+) do zacisku a i zaciskiem (—) do zacisku c i wreszcie zaciskiem (+) do zacisku b i zaciskiem (—) do zacisku c. Wychylenie w prawo oznacza się przez (+), zaś wychylenie w lewo przez (—).
  Sprawdzenie przesunięcia godzinowego można także przeprowadzić przy przerywaniu prądu stałego po stronie górnej. Wtedy kierunki wychyleń woltomierza są przeciwne do podanych w tabl. Ponadto, przy przerywaniu prądu stałego zmiany strumienia mogą być znacznie szybsze niż przy zamykaniu, więc wskazania woltomierza mogą być znacznie większe.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis o naprawie falowników »

  Najważniejszym celem próby stanu jałowego jest wyznaczenie strat jałowych, prądu jałowego i współczynnika mocy w stanie jałowym przy napięciu znamionowym. Ponadto, w czasie tej próby można także wyznaczyć przekładnię, dokonać sprawdzenia izolacji zwojów i wykonać pomiar poziomu dźwięku,
  W czasie próby stanu jałowego uzwojenie wtórne transformatora jest otwarte, a napięcie jest doprowadzone do jego uzwojenia pierwotnego. Rozstrzygnięcie zagadnienia, które z uzwojeń (górne czy dolne) transformatora należy obrać za uzwojenie pierwotne, zależy od warunków istniejących w danym laboratorium pomiarowym. Na ogół w czasie takiej próby wygodnie jest zasilać transformator od strony dolnej, gdyż wtedy napięcia nie są zbyt wysokie a prądy zbyt małe, co ułatwia pomiar. Wartość napięcia zasilającego powinna być zmieniana w granicach od 0 do UN. Częstotliwość napięcia zasilającego powinna być możliwie równa częstotliwości znamionowej (najczęściej 50 Hz). Trójfazowe napięcie zasilające powinno być symetryczne. Kształt krzywej napięcia zasilającego powinien być sinusoidalny.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przekształtniki częstotliwości »

  Straty w miedzi uzwojenia pierwotnego należy uwzględniać tylko w transformatorach bardzo małych, w których prąd jałowy jest stosunkowo duży (np. większy od 10% prądu znamionowego), i charakteryzujących się dużym stosunkiem strat obciążeniowych do strat jałowych. Można te straty obliczyć w przybliżeniu na podstawie zmierzonej wartości prądu jałowego i rezystancji.
  Straty dodatkowe w kadzi występują przede wszystkim na skutek zamykania się przez kadź strumieni potrójnej częstotliwości, występujących w sposób odczuwalny w transformatorach nie mających żadnego uzwojenia połączonego w trójkąt i zasilanych z sieci trójprzewodowej. Jeżeli transformator ma układ izolacyjny pozwalający na doprowadzenie do niego napięcia znamionowego wówczas, gdy transformator jest wyjęty z kadzi, to straty dodatkowe w kadzi można wyznaczyć jako różnicę mocy jałowej w dwóch stanach: przy transformatorze umieszczonym w kadzi i przy transformatorze wyjętym z kadzi. Z powodu małej różnicy mocy pobranej przez transformator w obu tych przypadkach pomiary powinny być wykonane przy użyciu tych samych przyrządów i w tym samym układzie pomiarowym w możliwie krótkim odstępie czasu.
  Straty dielektryczne w układzie izolacyjnym transformatora są tak małe w porównaniu ze stratami w rdzeniu, że można je pominąć.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki »

  Celem próby nagrzewania transformatora jest wyznaczenie przyrostów temperatury poszczególnych części transformatora ponad temperaturę otoczenia lub medium chłodzącego przy obciążeniu znamionowym i normalnych warunkach chłodzenia. Zgodnie z określeniem podanym przez normy, obciążeniem znamionowym transformatora jest obciążenie prądem znamionowym wtórnym przy znamionowym napięciu pierwotnym znamionowej częstotliwości i przy połączeniu uzwojeń na stopniu znamionowym lub przy znamionowym położeniu uzwojeń ruchomych. Duże transformatory obciążone znamionowym prądem wtórnym mają także w uzwojeniu pierwotnym prąd znamionowy.
  Warunki chłodzenia transformatora, zgodnie z normami, uważa się za normalne, jeżeli:
  a) temperatura powietrza chłodzącego transformator suchy lub olejowy odpowiada następującym warunkom:
  — najwyższa temperatura nie przekracza +35°C,
  — najwyższa średnia dobowa temperatura nie przekracza +25°C
  — średnia roczna temperatura nie przekracza + 15°C,
  b) temperatura wody na wlocie do chłodnicy transformatora z chłodzeniem wodnym nie przekracza +25CC.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • reduktor ślimakowy kątowy »

  W jednym z nich, źródłem napięcia jest wydzielony generator o dużym momencie bezwładności, napędzany silnikiem indukcyjnym. W chwili zwarcia wyłącza się zasilanie silnika napędowego a energia w czasie trwania zwarcia jest czerpana z energii kinetycznej, nagromadzonej w masach wirujących generatora. Przy takim rozwiązaniu łatwo jest uzyskać żądaną wartość napięcia przed zwarciem przez odpowiednią regulację generatora. Trudno jest jednak utrzymać niezmienną wartość napięcia w czasie trwania zwarcia.
  W drugim typie zwarciowni transformator badany zasila się napięciem z sieci. Odpowiednio duża sieć zasilająca może zapewnić napięcie praktycznie niezmienne w czasie zwarcia, ale istnieją trudności doregulowania napięcia do żądanej wartości. Sieć zasilająca powinna być odpowiednio sztywna, czyli powinna mieć odpowiednio duże moce zwarcia.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • reduktor »

  Zgodnie ze WZOJ m straty dodatkowe obciążeniowe składają się ze strat w częściach konstrukcyjnych maszyny i w uzwojeniu statora, wywołanych strumieniami rozproszenia podstawowej częstotliwości oraz ze strat (pulsacyjnych i powierzchniowych), wywołanych wyższymi harmonicznymi w wypadkowej krzywej napięcia magnetycznego. Przy pomiarze tych strat należy stworzyć takie warunki, w których strumień podstawowy jest bardzo mały i straty nim wywołane można pominąć.
  Jednym ze sposobów pomiaru strat dodatkowych obciążeniowych jest sposób hamulca elektromagnetycznego. Badana maszyna indukcyjna pracuje w zakresie pracy hamulcowej i napędzana jest cechowanym silnikiem w kierunku przeciwnym do kierunku wirowania pola z prędkością synchroniczną, czyli z poślizgiem s — 2. Maszyna badana zasilana jest napięciem obniżonym tak, aby prąd miał wartość znamionową.
  Moc pobrana przez maszynę badaną dzieli się na:
  1) moc Pt przeniesioną na rotor,
  2) straty w uzwojeniu statora,
  3) straty w rdzeniu PFe od strumienia głównego podstawowej częstotliwości (w tych warunkach pomijalnie małe),
  4) straty dodatkowe w uzwojeniu statora i w konstrukcyjnych częściach maszyny wywołane strumieniami rozproszenia podstawowej częstotliwości.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Silnik do karuzeli »

  Jeżeli maszyną obciążającą jest maszyna komutatorowa prądu przemiennego (z regulowaną prędkością obrotową), to może ona oddawać moc bezpośrednio do sieci prądu przemiennego. Wskazane jest jednak zastosowanie takiej metody, która pozwala na ciągły pomiar temperatury bez potrzeby odłączania napięcia od badanego silnika. Przed rozpoczęciem próby nagrzewania należy zmierzyć temperatury poszczególnych elementów maszyny w stanie zimnym oraz temperatury otoczenia. Temperaturę uzwojeń maszyn o długości nie przekraczającej 1 m można mierzyć metodą oporową. Temperatura uzwojeń maszyn dłuższych powinna być wyznaczona za pomocą odpowiednich wskaźników wbudowanych. Jeżeli temperaturę uzwojeń wyznacza się metodą oporową przy odłączonym napięciu przemiennym, to w odstępach mniej więcej godzinnych należy zatrzymać badany silnik przez odłączenie napięcia, dołączyć układ pomiarowy zasilany prądem stałym, szybko wykonać pomiar rezystancji i ponownie uruchomić badany silnik. Jeżeli przerwa od chwili odłączenia napięcia przemiennego do chwili pomiaru rezystancji trwa dłużej niż 30 sekund, to należy zdjąć odcinek krzywej stygnięcia i temperaturę w chwili odłączenia napięcia przemiennego należy wyznaczyć przez ekstrapolację krzywej stygnięcia.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • falowniki Optidrive »

  Przy metodzie obciążenia zastępczego silnik badany nie jest obciążony zewnętrznym momentem hamującym. Zasilany jest on w takim układzie; że występują w nim jednocześnie wszystkie straty. Z wielu możliwych sposobów zrealizowania tej metody zostanie omówiony sposób, pozwalający na badanie silnika zarówno pierścieniowego, jak i klatkowego bez konieczności korzystania z zerowego, punktu uzwojenia statora.
  Zasada układu połączeń uzwojeń statora do przeprowadzenia próby nagrzewania metodą obciążenia zastępczego. Silnik jest uruchamiany jak zwykły silnik trójfazowy (przełącznik II w pozycji 1). Po dokonaniu rozruchu ustawia się przełącznik II w pozycji 2. W takim stanie silnik jest połączony ze źródłem zasilającym dwoma przewodami (fazy U i V). Prąd w fazie W płynie dzięki połączeniu początku tej fazy przez impedancję Za z początkiem fazy U i przez impedancję Zb z początkiem fazy V.
  Silnik jest zasilany niesymetrycznym układem napięć. Ze względu na nie-wyprowadzony punkt zerowy, w poszczególnych fazach uzwojenia płyną składowe zgodne i przeciwne prądów. Symetryczne uzwojenie statora silnika ma w każdej fazie impedancję dla składowej zgodnej Z± i impedancję dla składowej przeciwnej Z2.

  Data dodania: 30 03 2015 · szczegóły wpisu »